Doelstelling:

Wij proberen de armste bevolking uit de ‘krottenwijken’ van Port-au-Prince te helpen, vooral via het stimuleren van het onderwijs.

 

Historiek Haïti:

Haïti noemde men de “parel van de Antillen”: het was een prachtig land, dat echter volledig in de armoede is terechtgekomen. De voorbije twee eeuwen werd het land bestuurd door dictators. De bevolking werd altijd onderdrukt. 

In 1991 werden de eerste democratische verkiezingen gehouden. Père Aristide, een Salesiaan, werd met 84% gekozen. Sindsdien zijn er al verschillende ‘coups’ geweest, met steeds wisselende presidenten.

 

De link met vzw SOS Haïti:

In 1972 vertrok pater Paul Verhaeghe, Salesiaan, naar Haïti als missionaris. André Windels, de huidige voorzitter van vzw SOS Haïti, studeerde samen met Paul Verhaeghe. Ze bleven contact houden en Paul Verhaeghe nodigde André uit naar Haïti. In augustus 1978 ondernam André deze reis.

André: “Wat ik daar meemaakte/zag/ondervond, is onbeschrijfelijk. Een ondenkbare armoede. De ellende van die mensen is onvoorstelbaar. 78% van de bevolking is analfabeet. 82% is totaal werkloos. Geen sociale voorzieningen, geen ziekenhuizen, geen voedsel. Water halen ze uit de beken. Kinderen liggen dood langs de weg. Dat heeft me zo sterk getroffen dat ik mij wilde inzetten tot verbetering van hun levenssituatie.” 

 

Projecten en communicatie:

Jaarlijks verschijnt vier maal een heel eenvoudig blaadje met uitleg over de toestand in Haïti.  Daarin wordt de evolutie van de projecten beschreven, de algemene situatie, de vooruitgang op sociaal gebied, enz.

Vzw SOS Haïti steunt op dit ogenblik een achttal projecten, meestal en vooral in het onderwijs. Iedereen is ervan overtuigd dat de onderontwikkeling van de bevolking oorzaak is van alle armoede. Daarom wil de vzw die allerarmsten vooruit helpen.